Почистване на силно замърсени санитарни възли

На ул  “Велико Търново” в град Пловдив – почистени санитарни помещения

 

Това е рядко срещан случай. Клиенти ни потърсиха за помощ за възстановяване чистотата в санитарни помещения, нападнати от плъхове.

Разбира се, помещенията не са използвани известен период от време.

Задачата ни беше да отстраним мръсотията и да дезинфектираме всички повърхности.

Ето как извършихме това:

Прахосмукирахме едрите отпадъци.

Обезпрашихме на сухо навсякъде.

Обезпрашихме с вода повърхностите.

Нанесохме почистващ препарат, съответстващ на всеки вид повърхност.

Дезинфектирахме навсякъде и подсушихме с чиста кърпа.

Ето снимки, показващи състоянието на повърхностите преди и след нашата намеса:

 

Замърсена санитария.

 

Много замърсена баня.

 

Мивка, почистена от замърсяване, причинено от плъхове.

 

Баня, почистена от свръхзамърсеност.

 

Професионално почистена санитария.

 

 

Баня, замърсена от плъхове.

 

Вана, почистена и дезинфектирана.

 

Мивка, почистена и дезинфектирана.

 

Почистена вана.

 

Замърсен под на баня.

 

Почистена и дезинфектирана баня.

 

……….

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД