Почистване на етаж от къща на ул. “Колоездачна” в град Пловдив

Основно бе почистен

жилищен етаж на къща

в квартал Съдийски

 

 

 • Почистване на дограмите на прозорците:

Замърсена дограма.

 

Почистена дограма.

 

За да се получи този почистващ ефект, преминахме през няколко процедури:

 • прахосмукиране (всестранно);
 • третиране с почистващ препарат за силно замърсени дограми;
 • полиране.

След дограмите се почистват стъклата и первазите.

 • Почистване на под и стълбище:

Замърсен под.

 

Почистен под.

Когато е по-замърсен пода, след прахосмукирането е важно да бъде приложен подходящ за повърхността и за степента на замърсеност почистващ препарат.

При необходимост се прилага и машинно почистване.

От интериора отстраняваме замърсяванията от вратите, мебелите, осветителните тела, климатиците, малките детайли.

Мебелите и техниката почистваме, като ги разместваме и отстраняваме прах и замърсяване под, зад и над тях.

Особено внимание отделяме на банята и кухнята.

 

 • преди и след почистване на фурна:

Замърсена фурна.

 

Почистена фурна.

При почистването на котлоните и фурната се стараем да постигнем ефект на възстановяване на блясъка и първоначалния чист вид.

 

 • почистена баня:

 

……………………………………………

Габрая Професионално почистване” ЕООД

Основно почистено жилище на ул. “Неофит Бозвели” в град Пловдив

Жилище, необитавано година и половина, бе основно почистено

 

Необитаваните жилищни площи неизбежно се захабяват.

Нашата задача бе да отменим клиентите ни, като почистим дома им.

 

Как изпълнихме поверената ни задача?

Най-напред прахосмукирахме всички помещения в жилището.

Така подготвихме повърхностите за по-нататъшните почистващи процедури.

Дограмите на прозорците имаха нужда от третиране с професионален препарат за силно замърсени повърхности от този вид.

Ефектът от почистването им бе добър. За пореден път се убедихме в качеството на професионалните препарати, с които работим!

 • преди и след почистване на прозорците:

Силно замърсена дограма.

 

 

Почистена дограма.

 

 

Замърсен прозорец.

 

Почистен прозорец.

 

 

Прозорците измихме успешно.

Вратите в жилището, первазите, терасите, детайлите от интериора бяха обезпрашени и полирани.

Кухнята и другите стаи почистихме и дезинфектирахме в детайли – включително и зад, и под, и над мебелити и уредите от обзавеждането.

 

 • преди и след почистване на кухня:

 

Замърсена кухня.

 

 

Почистена кухня.

 

 

Банята изискваше специален подбор на почистващите препарати за санитарията, плочките и душ-батериите.

 

 • преди и след почистване на банята:

 

Замърсена баня.

 

Почистена баня.

Предадохме на нашите клиенти един почистен, приятно ухаещ и уютен дом.

 

Почистена стая.

…………………………………………..

Габрая Професионално почистване” ЕООД

В град Хисара – почистване след ремонт

Къща в град Хисара

бе почистена цялостно

 

След извършените строителни дейности помещенията в къщата бяха покрити със строителен прах.

За да се справим с почистването , най-напред прахосмукирахме всичко: дограми, врати, первази, подове, банята, кухнята, терасите.

 

След това се заехме да отстраним замърсяването от дограмите и техните уплътнения.

Стъклата на прозорците професионално почистихме от прах и налепи.

 • преди и след почистване на прозорците:

 

Дограма след ремонт.

 

Почистен прозорец.

 

 

 

 

 

Дограма след ремонт.

 

 

Почистени дограма и стъкла след ремонт.

 

Обезпрашените тераси и подове третирахме и с почистващ препарат за след ремонт.

 

 • преди и след почистване на паркет:

Строителен прах по паркет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистен паркет след ремонт.

 

 

Замърсен със строителен прах под.

 

 

 

 

Вратите и детайлите от интериора също изчистихме от строителния прах и полирахме.

Санитарията и фаянса успяхме да почистим отново с помощта на професионални препарати за следремонтно почистване.

 

 • преди и след почистване на баня:

Баня след ремонт.

 

Почистена баня.

 

За нас бе удоволствие да отменим нашите клиенти!

……………………………………………………..

Габрая Професионално почистване” ЕООД