Кожен салон на лек автомобил – почистване

Професионално почистване на кожена тапицерия на купе на автомобил

 

При необходимост да бъде почистена и освежена кожената тапицерия, се изиска подбор на качествени професионални почистващи средства, предназначени за кожена повърхност.

За качествено изпълнение на почистването на автокупето се изисква да бъдат обработени от всички възможни страни седалките и някои техни модули.

Ще наблюдавате от снимките как точно на скритите места или на граничните позиции между модулите има най-силно замърсени участъци.

Внимание се обръща на замърсяването и в гънките на коженото покритие.

 

Подборът на почистващите средства – следва да бъде съобразено това, че почистването не бива да уврежда по никакъв начин кожената тапицерия.

 

 

Преди и след почистване на кожените седалки:

 

Замърсена облегалка.

Замърсена облегалка на седалка.

Почистени облегалки на седалки.

 

 

Силно замърсена шофьорска седалка.

Силно замърсена шофьорска седалка.

Почистена шофьорска седалка.

 

 

 

Замърсена кожа.

Почистена кожа.

 

 

 

Замърсена кожена тапицерия на врата на автомобил.

Почистена тапицерия.

 

 

 

Замърсени кожени седалки и облегалка за ръце.

Почистена кожена облегалка за ръце в купе на кола.

 

Почистени кожени седалки.

 

 

………..

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД