Пълно почистване на апартамент на ул. “Рая”

 

В град Пловдив, в апартамент от нов жилищен комплекс, бе извършено почистване

 

Силно запрашен климатик – ние почистихме внимателно прахта, полирахме отвън вътрешното тялото на климатика; филтрите обезпрашихме, изплакнахме и подсушихме.

 

Запрашени филтри на климатик.

 

Почистено вътрешно тяло на климатик.

 

Дограмите бяха силно запрашени. Сухо ги прахосмукирахме. Третирахме с препарат, почистихме и полирахме. Почистваме всички видими и невидими части. С това се гарантира, че и при отворени прозорци и врати няма да се наблюдават остатъчни замърсявания.

Первазите се прахосмукират, почистват и полират.

Стъклата на прозорците се почистват след дограмите. За тази цел прилагаме професионален препарат за стъкла, както и специални инструменти.

 

Запрашени дограми.

 

Почистени дограми и первази.

 

 

 

 

Силно замърсени прозорци.

 

Почистени прозорци - двустранно.

 

 

 

Замърсена дограма.

 

Почистени дограма, под.

 

 

 

Силно запрашен прозорец.

 

Двустранно почистен прозорец - дограма, стъкла, первази.

 

Двустранно почистен прозорец.

 

 

В кухнята почистихме всичко – шкафове (вътрешно и външно); над  и под мебели; плотове; електрически уреди; под; мивка; врати и др.

Почистването се извършва на няколко етапа: отстраняване на прахта, третиране с препарат, изплакване, подсушаване или полиране.

Стъклени и хромирани повърхности се почистват задължително със специални препарати.

Плотовете и шкафовете понякога налагат много внимателно и изкусно полиране, за да не остават петна. Съобразяваме препаратите с вида на материала на кухненските повърхности.

 

При необходимост машинно изпираме повърхността на мебелите, които са с меко покритие.

 

Замърсен керамичен котлон.

 

Почистени керамичен котлон и плот.

 

 

 

 

Замърсяване във фурна.

 

Почистена електрическа фурна.

 

Фурната се почиства бавно, като се изваждат от нея отделните й части: скара, странични метални държачи, стъклата се отварят по възможност. Целта е да бъде възстановен чистият и приятен вид на уреда.

 

 

Шкафовете след ремонт са предимно силно запрашени. Над рафтовете редовното обезпрашаване е задължително. Държим да почистим скритите горни повърхности на рафтовете, а когато е необходимо – и отвътре.

 

 

 

 

Почистеното жилище – частичен изглед:

 

…………………….

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД