Почистване на апартамент на ул. “Атон” в Пловдив

В кв. “Смирненски” – отстраняване на замърсяване от строителна дейност

 

 

Помещения, запрашени от строителен прах. Дограми и стъкла с лепенки и прах. Мебели, под и плочки със строително замърсяване.

Това са преобладаващите замърсявания тук.

Строителният прах бе обилен. Особено значимо количество от него бе полепнало по дограмите, стъклата и пода.

Необходимо бе да отстраним фолиа и лепенки от прозорците, което изисква прилагане на добре подбрани инструменти и безопасно за повърхностите почистване.

Врати, мебели, осветителни тела, контакти – прахът по тях бе премахнат, а повърхностите – полирани.

Санитарията бе обезпрашена и дезинфектирана.

Терасата и прилежащите към нея повърхности изискваха значително почистване. В случая ние го изпълнихме ръчно с четка и професионален препарат. При необходимост (поради упорити замърсявания) и възможност, определяща се от размера на терасата, това може да се извърши и машинно.

 

  • Преди и след почистване:

Налепи от замаска по дограма. Налепи от замаска по дог.ама. Почистена дограма.

 

 

Замърсено външно тяло на климатик. Почистено външно тяло на климатик.

 

 

Замърсени стъкла, и дограми към тераса. Замъ.сени прозорци и перваз.

Почистена врата на тераса. Почистени стъкла, дограми, первази към тераса. Почистени прозорци към тераса.

 

 

Дограми с производствено фолио и замърсени стъкла на прозорци. Почистени дограми и стъкла на прозорци.

 

 

Зпрашена стъклена врата. Почистена стъклена врата. Почистена стъклена врата.

 

 

Запрашен под. Почистен под.

 

 

Тераса, запрашена.

Почистен под на тераса.

 

 

Прозорци, замърсени. Прозорци, почистени.

 

 

  • Почистено жилище:

Почистена стая след строителни дейности.

Почистена дограма и перваз.

Почистен прозорец и външно тяло на климатик.

 

Почистена кухня.

 

……………

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД