Ново строителство – почистено жилище

В квартал “Съдийски” в град Пловдив бе основно почистен новопостроен апартамент.

 

Обичайно при новопостроените жилища е силната запрашеност в помещенията.

В този конкретен случай в стаите нямаше мебели все още и това даде по-добри възможности за пълно почистване.

Покрити със строителен прах бяха дограмите, стъклата на прозорците, подът.

Ние първо прахосмукирахме всички повърхности в помещенията.

А след това започнахме да почистваме фолиа от дограмите, както и да премахваме замърсяването от дограми и стъкла с помощта на препарат за следстроителни замърсявания.

Накрая полирахме повърхностите.

По този начин постъпихме с прозорците, пода, первазите и всяка една друга повърхност в новия дом.

 

 

Преди и след почистването:

Запрашени дограми на прозорци.

 

Почистени дограми.

 

 

 

Силно запрашени прозорци след строителна дейност.

 

 

 

 

Силно запрашен прозорец.

Почистен прозорец.

 

 

След ремонт за почистване.

 

Почистено, след ремонт.

 

 

 

Почистване на прозорци след ремонт.

 

 

 

Строително замърсяване по прозорец.

 

Фолио по дограма на прозорец.

Почистени дограми и прозорец.

 

 

Запрашен след ремонт прозорец.

 

Почистен прозорец.

 

Почистено:

Почистена дограма.

 

Почистено след ремонт.

 

Почистен под след ремонт.

 

……………….

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД