Почистване на помещения на детски център в град Сърница

Основно почистване

на замърсявания

от строителна дейност

 

Почистването на обекта изискваше премахване на мазилка, боя и прах от: дограми и стъкла на прозорците и первазите; от подовите повърхности; санитарни помещения. Необходимо бе да бъдат изпрани дивани, напръскани с боя. Подът бе почистен машинно.

При почистването на стъклата и дограмите на прозорците работим с професионални препарати и инструменти, които, освен, че постигат ефективно почистване, но и щадят повърностите, за да не бъдат наранени.

Важен момент е и почистването на скритите места на дограмите при отворена позиция на прозорците и вратите.

 

  • Преди и след почистване на прозорците:

Замърсена дограма - строителни замърсявания.

Почистени дограма и стъкла на прозорец.

 

 

 

Силно замърсена дограма.

Почистени дограма, стъкла и перваз на прозорец.

 

 

 

Силни строителни замърсявания по дограма и стъкло на прозорци.

Почистени прозорци.

 

 

Значително строително замърсяване на прозорци.

Почистени прозорци.

 

 

Запрашен и със строителни замърсявания прозорец и перваз.

Почистени прах и строителни замърсявания от перваз и прозорец.

 

Машинното почистване на пода винаги съчетаваме с локално ръчно премахване на замърсявания от ъглите, первазите покрай стените, по-силно замърсени места.

 

  • Преди и след машинно почистване на пода:

Подготовка за машинно почистване на под.

Подготовка за машинно почистване на под.

Почистен под - машинно.

 

 

 

Строителен прах и латекс - замърсяване на под.

Почистен под.

 

 

Под, замърсен с прах и боя след строителна дейност.

Замърсен под.

Машинно почистен под.

Машинно почистен под след строителна дейност.

 

 

 

Меката мебел, с кожена тапицерия, бе почистена от пръски боя и машинно изпрана.

Кожата се почиства с мека гъба, чиста вода, при необходимост и професионален препарат за кожени повърхности. Работи се внимателно с машината и ръчно. Накрая се изплаква машинно, а тапицерията, влажна и чиста, се оставя да изсъхне. В топлите дни това се случва в рамките приблизително на един ден.

 

  • Машинно почистени кожени дивани:

Машинно изпран кожен диван.

Машинно изпрани кожени дивани.

Машинно изпран, почистен от пръски латекс, кожен диван.

 

 

 

Почистени помещения:

Почистени прозорци.

Почистени прозорци.

 

Почистени от строителни замърсявания помещения.

Почистени помещения, след строителна дейност.

 

За нас бе привилегия да подготвим помещенията на детския център за неговото откриване!

……………….

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД