Почистване на силно замърсена санитария

В кв. “Смирненски”, Пловдив, – почистване на значително замърсяване в жилище

 

Това е пример за почистване на по-старо силно замърсено жилище.

Санитарията, значително захабена, почистихме с по-агресивни професионални препарати за отстраняване на котлен камък и силни замърсявания. Работихме със средства, които почистват без да нараняват повърхността.

В подобни случаи прилагаме и неутрализатор на миризми, и ароматизатор.

Дезинфекцията на повърхностите е задължителна.

Разбира се, освен санитарията, почистихме и фаянса, и пода.

 

  • Преди и след почистване:

Силно захабена вана.

 

Почистена вана.

Почистена вана и плочки.

 

 

Мивка, батерия на чешма - със значително количество котлен камък.

Почистена мивка в баня.

 

 

Много замърсени санитария на тоалетна чиния и под от мозайка.

 

 

Почистени от котлен камък тоалетна чиния и мозайка.

 

 

 

Захабената мозайка бе също почистена и дезинфектирана.

При стари захабени мозайки е възможно с други процедури да бъде постигнато обновяване на повърхността, когато е необходимо.

…………………

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД