Почистване на прозорци след ремонт в кв. Каменица, гр. Пловдив

Днес екип на Габрая Професионално почистване почисти двустранно дограмите и стъклата на апартамент в центъра на Пловдив, кв. Каменца. Преди почистване - прозорци в кв. Каменица, Пловдив По време на почистване на дограма и стъкла в апартамент в кв. Каменица, Пловдив

Най-напред бяха прахосмукирани дограмите в стаите и на остъклените тераси. Отлепени бяха защитните фолиа от дограмите.

След което бяха избърсани и почистени с подходящ почистващ препарат дограмите – включително и гумените уплътнения, под и над прозорците.

Стъклата бяха почистени с професионални ножчета от налепени по тях производствени и строителни замърсявания.

 

След това с измиващ препарат и професионални инструменти

стъклата бяха идеално почистени двустранно.

Первазите също бяха почистени и полирани.

Почистени стъкла и дограма - кв. Каменица, след ремонт Външно почистени прозорци след ремонт Накрая на почистването апартаментът блестеше с новите  професионално излъскани от Габрая прозорци.