Почистено жилище на ул. “Иван Вазов”, град Пловдив

Основно почистен апартамент в Пловдив

  • Преди и след почистване на баня и санитарен възел:

Замърсена баня.

 

 

Почистена баня.

 

  • Преди и след почистване на  дограми и стъкла на прозорци:

 

 

Замърсена дограма.

 

 

 

 

Почистена дограма.

 

 

Почистени стъкла и дограма на прозорци.

 

  • Почистена печка:

 

Почистена печка.

 

 

…………………………………………..

Габрая Професионално почистване” ЕООД