Почистени стъкла и дограми

На ул. “Димитър Талев” в град Пловдив

почистихме дограми и стъкла

 

По прозорците на този дом имаше мухал, наслоено замърсяване, прах.

Това наложи да приложим няколко вида професионални почистващи препарата.

Ето какво постигнахме:

  • Преди и след почистване на дограмата:

 

Силно замърсена дограма.

 

 

Почистена дограма.

 

 

Мухлясала дограма.

 

 

Почистена от мухал дограма.

 

 

Замърсена дограма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистен прозорец.

 

Обновихме изцяло визията на прозорците!

За нас бе удоволствие!

……………………………………………………………

Габрая Професионално почистване” ЕООД