Почистени прозорци на бул. “6 септември” в град Пловдив.

Почистени дограми и стъкла

в апартамен на бул. “Шести септември”

в Пловдив

 

Преди да бъдат почистени стъклата на прозорците, се прахосмукират дограмите.

Отварят се прозоречните крила и се прахосмукират улеите на дограмата отдолу, отгоре и отстрани. След което тези места се почистват с препарат.

Лицевата част на дограмата – отвън и отвътре, се третира с почистващ препарат, за да се свали наслоената по нея нечистата.

Стъклата на прозорците се почистват от налепи, след което професионално се измиват.

Первазите също се обезпрашават и почистват от замърсявания.

 

  • Преди и след почистване на дограмата:

Замърсена дограма.

 

 

Почистена дограма.

 

 

Почистени дограма и стъкло.

 

  • Преди и след почистване на дограми и стъкла:

Замърсена дограма.

 

Почистена дограма.

 

  • Почистени ролетни щори, дограми и стъкла:

Почистени ролетни щори и прозорци.

 

……………………………………………

От фирма “Габрая Професионално почистване” ЕООД