Основно почистване на апартамент на ул. “Волга” в Пловдив

В края на отминаващата календарна година

екип на фирма “Габрая Професионално почистване” ЕООД

извърши основно почистване на апартамент със значително захабени участъци.

 

Ето как извършихме тази задача:

Първо екипът ни отстрани лепенките от дограмата, почисти с професионален нож налепи по стъклата на прозорците, а самата дограма бе прахосмукирана и всестранно изчистена с препарат. Резултатът – блестящи от чистота прозорци!

Прозорци с лепенки за почистване.– преди;    Почистване на налепи по стъклата на прозорците.Почистване на прозорци.

Второтерасите бяха силно замърсени със застоял във времето фугин . Екипът на Габрая почисти с подходящи препарати  фугина от плочките. Резултатът бе – напълно нов и приятен вид на прекрасните тераси!

Тераси замърсени с фугин.

Почистване на силно замърсена тераса.  – преди; Почистена от фугин тераса. – след почистването;

 

Трето – санитарните помещения имаха места с напластяване на котлен камъм (тоалетната чиния и душ-батериите). Екипът на Габрая Професионално почистване приложи подходящ препарат и старателно отстрани наслоения котлен камък – задача, с която не всеки би се справил. Резултатът – тоалетната чиния и душ-батерията изглеждат като заменени с нови!

Тоалетна чиния с варовик.

  • преди; Почистена от варовик тоалетна чиния. – след;

 

Душ-батерия с котлен камък.

  •  преди; Почистена от котлен камък душ-батерия. – след почистване;

 

Четвърто – кухнята бе основно почистена – шкафове, плотове, котлони, фурна, мивка, батерия на чешма. Особено предизвикателство бе фурната. С подходящите за повърхността и замърсяването препарати екипът ни отстрани напластеното от дълго време замърсяване от фурната! Тя вече изглежда като нова!

Силно замърсена фурна.

  • преди; Почистена фурна. – след почистване;

 

Пето – Всички помещения бяха обезпрашени; мебелите, техниката и пода навсякъде бяха полирани с подходящи за повърхностите професионални препарати!

За нас от фирма Габрая почистването на жилището бе голяма привилегия – Почистени плотове на кухнята.

за пореден път доказахме, Почистен под на банята.

че обичаме работата си, клиентите ни, 

както и че работим с усет за чистота!