Машинно пране на автотапицерия на бусове в едно от чуждите посолства в град Пловдив

Машинно пране на автотапицерия на бусове

 

Клиентите желаеха изпиране на автотапицерията – всички седалки, без врати, таван, под, багажник, без почистване на таблото.

Ние изпрахме тапицерията и прахосмукирахме пода на бусовете.

На снимките може да се види колко замърсени са били седалките и колко добре са изпрани от екипа ни.

  • Преди и след изпиране:

Замърсена автотапицерия на бус.

 

Изпрана автотапицерия на бус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Преди и след изпиране:

 

Замърсена с петна автотапицерия.

Изпрана автотапицерия с петна.

 

 

Ето как изпрахме петната:

Прахосмукирахме седалките и купето.

С машината впръскахме умерено вода и професионален перилен препарат за тапицерия.

Локално разтъркахме петната.

С четката разтъркахме добре цялата тапицерия.

Машинно, едновременно с изплакването, изтеглихме всичката вода и мръсна пяна.

Подсушихме около седалките. Седалките остават влажни, без вода и мръсотия в тях.

Накрая – ефектът се вижда добре, автотапицерията бе обновена!

…………………………………………….

Габрая Професионално почистване” ЕООД