Машинно почистване на под – до ул. “Победа” в Пловдив.

Фирма “Габрая Професионално почистване” ЕООД

изпълни в град Пловдив машинно почистване на пода

на  апартамент след ремонт.

 

Подово машинно почистване на под.

Клиентите ни желаеха да бъде напълно отстранен строителния прах от пода на помещението.

Подопочистващата машина в дълбочина почисти теракота.

Влагата бе изтеглена от пода с машина.

 

Теракотът придоби чист, блестящ и полиран вид!

 

С помощта на някои от професионалните ни препарати ние от Габрая постигаме и ефект на по-трудно последващо замърсяване на пода.