Машинно изпран голям мокет на ул. “Богомил” в Пловдив

Силнозамърсен мокет  – машинно изпран с еднодискова подопочистваща машина.

 

Мокетите в офисите и в жилищата са удобни, но поддръжката на чистотата им е трудна.

Като добро разрешение на проблема се явява машинното почистване и изпиране.

При по-леко замърсени мокети професионалните фирми за почистване предлагат изпиране с екстракторна машина.

Но при значителни замърсявания мокета се подлага на обработка с еднодискова подопочистваща техника.

 

Така и фирма ГАБРАЯ почисти ефективно показания на снимките мокет.

Ние изпираме в дълбочина и отстраняваме петната от повърхността с помощта на качествени почистващи препарати.

Мръсната пяна и вода изтегляме машинно, след което чистия влажен мокет бързо доизсъхва.

 

  • Мокета преди започване на почистването:   

Силнозамърсен мокет.

 

Мокет с петна и видими замърсявания.

 

Замърсеният мокет се прахосмукира

изцяло, за да се отстранят косми,

прах, други замърсявания.

 

Така се подготвя за ефективно изпиране.

 

 

– Машинно пране с почистващ препарат и подопочистваща машина:

Машинно пране на замърсен мокет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Вече изпрания мокет с видимо отстранени петна и замърсявания:

Мокета в изпрано състояние. Мокет с отстранени вече замърсявания.

 

Екипът на фирма “Габрая Професионално почистване” ЕООД освежи и внесе повече комфорт в помещението, почиствайки с усет за чистота!