Дограми и стъкла след ремонт, почистени в ЖК “Оазис 4” в град Пловдив

Кафява дограма и стъкла, почистени след ремонт.

 

След строителни дейности значително прах полепва по всичко, включително и по прозорците.

Фирма ГАБРАЯ първо прахосмукира всестранно дограмите на прозорците и вратите.

С почистващ препарат за отстраняване на строителни замърсявания се почистват всички видими и скрити места на дограмите.

При кафявата дограма е важно да бъде полирана добре повърхността, да не остават бели следи от чистенето на строителния прах.

Стъклата се минават с фин нож за почистване на гладки повърхности, за да се премахнат лепенки и петна от боя и замаска. Следва професионално измиване на стъклата.

Важно е да бъдат опазвани стените от замърсяване, което се постига с умерено навлажняване при почистването и вземане на предпазни мерки за запазване чистотата на первазите на прозорците.

Преди почистване:

Замърсена кафява дограма и стъкла.

След ремонт - кафява дограма и стъкла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След почистване:

Кафява дограма и стъкла - почистени.Почистени след ремонт прозорци.

 

Преди почистване:

Замърсени дограми и стъкла.След ремонт - дограми и стъкла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • След почистване:

Така внимателно почистени, с усет за чистота, прозорците добиват перфектна чистота и блясък!

За нас от фирма ГАБРАЯ бе удоволствие да бъдем полезни за клиентите ни!