В кв. Остромила в Пловдив бе почистено след ремонт жилище

Апартаментът бе необходимо да бъде почистен от следремонтните отпадъци.

Почистихме санитарен възел, няколко стаи, тераса, коридори.

Наблегнахме на дограмите, стъклата, вратите, новите кухненско обзавеждане, гардероби и шкафове.

Дограмите, с неотстранени по тях фолиа, създават затруднения. Трудността идва от напечените от слънцето фолиа по дограмите.

Ние почистихме фолиата. Прахосмукирахме всестранно и почистихме с препарат всестранно дограмите на прозорците и вратите.

Стъклата бяха почистени с подходящи професионални инструменти.

Санитарният възел и банята след почистването бяха дезинфектирани и ароматизирани.

  • преди и след почистване на прозорците:

Прозорец след ремонт.

 

 

Почистен прозорец.

 

Фолиа по дограмите.

 

 

Почистени фолиа от дограми.

 

 

 

 

 

Замърсени дограма и стъкла.

 

 

Почистени дограма и стъкла.

 

Кафявата дограма след почистването полирахме с професионален полиращ  спрей. Това предава блясък но повърхността й.

 

  • преди и след почистване на паркет (сухо и мокро):

Паркет след ремонт.

 

 

Почистен паркет.

За нас бе удоволствие да отменим Вас, нашите клиенти!

……………………………………………….

Габрая Професионално почистване” ЕООД

 

 

 

 

.