Прахосмукиране на жилище след ремонт преди предстоящо поставяне на паркет.

В град Пловдив в края на отминалата седмица екип на фирма Габрая прахосмукира жилище след ремонт.

След ремонт - необходимо прахосмукиране.Екипът ни трябваше да подготви жилището за предстоящо поставяне на паркет.След ремонт - прахосмукиране преди поставяне на паркет.

Подът бе цялостно прахосмукиран.

Най-напред бяха обрани едрите замърсявания от пода.

Последва прахосмукиране на ситните частици прах и строителни отпадъци.

В детайли бяха почистени ъглите и пода покрай праговете.

След намесата на фирма Габрая нашите клиенти бяха готови да поставят паркета в жилището си.

 

Когато имате необходимост от прахосмукиране в детайли на замърсени помещения – обадете се на фирма Габрая! Ние ще Ви отменим!