Поддържащо почистване на баня в с. Белащица

Голема и луксозна баня бе почистена

 

Целта на почистването бе да освежим банята.

Отменихме нашите клиенти в това начинание, а те си спечелиха време за по-значими за тях преживявания.

За нас бе привелегия да бъдем от полза на уважаемите ни клиенти!

 

Почистване на луксозна баня.

 

 

 

Почистена баня в с. Белащица.

 

…………………………………………………….

“Габрая Професионално почистване” ЕООД