Основно почистване на апартамент – след наематели, на ул.”Оборище” в град Пловдив

Апартаментите, отдавани под наем, твърде често се налага да бъдат почиствани от фирми.

Причината предимно е липса на грижа на наемателите за поддръжка на чистотата в жилището.

При най-добрия случай наемодателите се нуждаят само от професионалисти в почистването.

Но в по-лоши случаи се налагат и ремонтни дейности.

 

Ето още едно жилище, което фирма ГАБРАЯ

почисти основно след поредните му наематели:

На снимките се вижда състоянието преди и след почистването на дограмите и стъклата, на хола, както и почистените вече баня и кухня.

 

Замърсени дограма и стъкла на прозорци.

Първоначално екипът на ГАБРАЯ прахосмукира всестранно дограмата, с което едрите замърсявания бяха отстранени.

След това бе ред на изчистването на наслояванията от дограмата – с помощта на добри препарати.

Накрая стъклата бяха изчистени с професионални инструменти и препарат.

Первазите на прозорците бяха внимателно почистени.

Създадохме приятна визия на помещенията отвън и отвътре!

Замърсена дограма от вътре.  Почистени прозорци - дограми и стъкла.

 

Замърсена врата на тераса.Терасите, заедно с перилата и первазите им, както и остъклените участъци, бяха прахосмукирани и  мокро измити с препарати.

Скритите места от дограмите на вратите не пропускаме никога!

А металните перила полирахме с подходящ за повърхността препарат.

Така превърнахме терасите отново в приятно място за отдих!  Почистена врата на тераса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замърсена всекидневна.Почистена всекидневна.Ние от фирма “Габрая Професионално почистваме” ЕООД почистваме зад и под мебелите и техниката.

Отстранява се праха от всякъде.

Меката мебел се изпира машинно при желание на клиента.

Обезпрашават се столовете и мебелите, полират се.

Плафони и осветителни тела също обезпрашихме.

За да отстраним замърсяване отвътре, свалихме плафони, след което ги измихме, подсушихме и монтирахме отново.

Почистени бяха контактите и ключовете за осветление, както и вътрешните врати.

Кухнята и банята – две много деликатни за почистване места в едно жилище, бяха почистени с подходящи препарати, дезинфектанти и ароматизатори.

Така детайлно почистено във всики стаи на апартамента, постигнахме максимален добър ефект.

 

Почистена баня.Фирма ГАБРАЯ работи с усет за чистота!

Ние сме тук, за да Ви отменим!

Почистена кухня.