Машинно почистен под

На ул. “Четвърти януари”

в град Пловдив

почистихме прозорци

и твърда подова настилка

 

Гранитогреса на пода прахосмукирахме.

След което се заехме с машинното му почистване.

Какво е предимството на почистването с машина?

Основното предимство е постигане на дълбочинно почистване.

Друго предимство е по-ефективно почистване на по-големите подови площи.

Трето преимущество е възможността да третираме успешно с различни почистващи препарати.

  • Преди, по време на и след почистването на твърдата подова настилка:

Замърсени под, гранитогрес.

 

 

Машинно почистване на гранитогрес.

 

 

Ефект при машинно почистване на твърд под.

 

 

Почистен с машина под.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фугите и ъглите е необходимо да бъдат почистени и ръчно, с твърда четка или гъба.

Важно е да се приложи и подходящ почистващ препарат.

 

  • Преди и след почистване на дограмата и стъклата:

 

Замърсени прозорци.

 

Почистени прозорци.

 

Ето и цялостния вид след почистването:

Машинно почистен под. Почистени прозорци.

…………………………………………….

“Габрая Професионално почистване” ЕООД