На бул. “Пещерско шосе” в Пловдив

Основно почистен апартамент

 

Тук почистването започна със сваляне на завесите, за да бъдат изпрани. А завърши с тяхното  поставяне обратно на прозорците.

Такива бяха нуждата и желанието на клиента.

 

 

  Почистване на банята.

Необходимо бе да приложим почистващи препарати за няколко повърхности: фаянс, санитария, душ-батерии, душ-кабина.

Целта бе да се отстранят варовиковите петна по повърхностите и да бъде дезинфектирано.

Прахът от врата, шкаф, бойлер – също бе премахнат.

  • преди и след почистване на банята:

 

Замърсена баня.

 

Почистена баня и санитарен възел.

 

 

Замърсена с варовик мивка и батерия.

 

Почистена от варовик мивка на баня.

 

 

 

Замърсена с варовик душ-кабина.

 

 

Почистена от варовик душ-кабина.

 

 

 

Почистване на кухнята.

В кухнята бе необходимо да обезпрашим всички повърхности.

Шкафовете, вратите, хладилника, осветителните тела – почистихме и полирахме където бе наложително.

Фурна, котлони, аспиратор, хладилник – изискваха специални усилия и почистващи средстства.

Обикновено се налага  разместване на техника и мебели, за да бъде почистено под тях.

Почистена кухня.

Почистена кухня.

 

Почистен хладилник.

 

 

  • Преди и след почистване на:

 

Климатик:

Почистени бяха филтрите.  Самото тяло на климатика – от него бяха премахнати прах и наслоения.

Филтри на климатик - с наслоен прах.

 

Почистени от прах филтри на климатик.

Почистен климатик.

 

 

Прозорци:

Силно замърсен прозорец.

 

Почистен прозорец.

 

Почистени стъкла и дограма на прозорец.

Дограмите на прозорците се почистват най-напред.

Двустранно бяха почистени, както дограмите, така и стъклата на прозорците.

За целта се ползват професионални почистващи средство и препарат.

 

 

Подът, предимно паркет, също бе почистен на сухо и мокро, както и бе дезинфектиран. Накрая бе полиран.

 

……………….

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД